วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้จากการเรียนนวัตกรรม


รู้วิธีการระบายสีว่าเราจะใช้โทนสีไหน การวาดภาพโดยการใช้ปากกาและห้ามทับเส้น การสร้าง blog โปรแกรมphotoshop กราฟฟิก และpowerpoint เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในอนคตได้

2 ความคิดเห็น:

ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

รีบทำงานโดยด่วน เดี๋ยวไม่ทันเวลา ใส่รูปตัวเองในบล็อกด้วย ถ้ามีงานมากพอสมควรแล้วจะ comment ได้ง่าย แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ด้วย

ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

รีบ ๆ หน่อย เดี๋ยวไม่ทันเวลา ด้วยความห่วงใยอ๊ะ