วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้จากการเรียนนวัตกรรม


รู้วิธีการระบายสีว่าเราจะใช้โทนสีไหน การวาดภาพโดยการใช้ปากกาและห้ามทับเส้น การสร้าง blog โปรแกรมphotoshop กราฟฟิก และpowerpoint เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในอนคตได้